Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused on loodud internetiportaali  Homöopaatia.ee  ja internetiportaali kasutaja vaheliste õigussuhete reguleerimiseks. Kasutajaid ja Homöopaatia.ee-d nimetatakse edaspidi koos Poolteks. Registreerudes Homöopaatia.ee internetiportaali kasutajaks annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

Mõisted

1.1. Kasutaja – Homöopaatia.ee internetiportaalis registreeritud isik , kes on teostanud või teostamas teenuse kasutamist.

1.2. Veebileht – www.homöopaatia.ee domeeni kaudu kättesaadav informatsiooni kogum.

1.3. Haldaja –  Mineral OÜ

1.4. Isikuandmed – andmed, mida homöopaatia.ee on saanud Kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel ja Veebilehe kasutamise käigus küsinud.

Kasutajaks registreerimine

1.1. Veebilehel olev informatsioon on tasuline, ning sellele ligipääsemiseks peab Kasutaja eelnevalt valima talle sobiva tasulise kasutusperioodi, mis jaguneb kolmeks:

  • 1 kuu kasutusperiood on 5 EUR
  • 3 kuu kasutusperiood on 10 EUR
  • 1 aasta kasutusperiood on 30 EUR

1.2. Peale kasutusperioodi valimist sisestab kasutaja oma emaili ning peale seda saab ta võimaluse kasutusperioodi eest tasumiseks.

1.3. Kui kasutusperioodi eest on tasutud, siis saab Kasutaja parooli, mille sisestamine tagab talle ligipääsu Veebilehel olevale informatsioonile.

Taganemisõigus

1.1. Antud teenuse puhul 14-päevane taganemisõigus ei kehti vastavalt  VÕS § 53 lg 4, mis sätestab, et tagastada ei saa audio- ja videosalvestustusi, arvutitarkvara (juhul kui tarbija on ümbrise avanud) ning asju, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.

1.2. Kasutajal on õigus oma kasutusperiood tühistada või lõpetada, andes sellest Haldajale teada emaili teel.

1.3. Kui kasutaja soovib lõpetada oma kasutusperioodi enne kasutusperioodi lõppu, siis raha tagastamisele ei kuulu.

Kasutaja õigused ja kohustused

2.1. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehel kõiki temale võimaldatud funktsioone.

2.2. Kasutaja kohustub esitama Homöopaatia.ee kasutajaks registreerumisel täielikult tõesed isikuandmed, mis ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad.

2.3. Kasutaja kinnitab, et tema poolt Homöopaatia.ee keskkonda sisestatavad andmed ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega.

2.4. Kasutaja kohustub mitte kasutama Veebilehel olevat infot ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks.

2.5. Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima Veebilehe normaalset kasutamist ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist Veebilehe serveri või programmide töös.

2.6. Kasutaja kohustub hoidma Veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

2.7. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Veebilehel on õigus teostada isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

Haldaja õigused ja kohustused

3.1. Kui Kasutaja ei täida Kasutustingimuste järgseid kohustusi, on Veebilehe Haldajal õigus piirata või tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigust.

3.2. Haldajal on igal ajal õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Kasutajal on soovituslik regulaarselt kasutajatingimustega tutvuda.

3.3. Haldajal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot Veebilehe uudiste kohta.

3.4. Haldajal on õigus kasutajale ette teatamata muuta Veebilehe sisu ning teenuse kasutamise tingimusi.

3.5. Kui Kasutaja on jaganud oma salasõna ja kasutajatunnust kolmandate isikutega on Haldajal õigus tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigus.

Isikuandmete töötlemine

4.1. Haldaja kohustub mitte kasutama Kasutaja privaatset informatsiooni, mida Homöopaatia.ee on Kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel küsinud, muudel eesmärkidel kui Teenuse osutamiseks.

4.2. Haldaja ei avalda Kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

4.3. Isikuandmete töötlemise eest vastutab Haldaja , kes annab endast parima andmete privaatsuse tagamiseks ja kaitsmiseks.

4.4. Soovi korral on Kasutajal õigus tellida Homöopaatia.ee Veebilehelt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest Mineral OÜd

4.5. Kasutajakonto aktiveerimisega annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks Haldaja poolt.

Poolte vastutus

5.1. Kasutajad kasutavad Veebilehel olevat informatsiooni täielikult omal vastutusel.

5.2. Kõik Homöopaatia.ee lehel olev info on hariduslik ning Homöopaatia.ee ei  vastuta kasutajate tervisliku seisundi eest.

5.3.Haldaja ei vastuta Veebilehe tekstis olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkinud tagajärgede eest.

Autoriõigus

6.1. Kõik Veebilehel sisalduv visuaalne info ja andmete kogud – tekst, graafika, logod, ikoonid, nupud, programmid ja andmebaasid on Homöopaatia.ee omand, mis on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguste seadustega.

Muud sätted

7.1. Kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja internetiportaal  Homöopaatia.ee lahendada läbirääkimiste teel, vajadusel Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras .

Kõikidest probleemidest Teenuse kasutamisel palume meid informeerida e-postil: ojavee@me.com