Privaatsus

Homöopaatia.ee portaal kasutab küpsiseid (cookies), et hoida teavet Sinu enda arvutis. Need küpsised ei sisalda isiklikku teavet – need mängivad rolli vaid Sinu jaoks loodud vaatepildi täiustamisel. Lehe külastaja/kasutaja on kohustatud sisestama ainult korrektseid andmeid enda kohta. Andmete töötlemine on vastavuses Eesti andmekaitseseadusega.

  • E-posti aadressi kasutatakse vaid Sinu registratsiooniteabe, sisselogimisel kasutajatunnusena ja salasõna kinnitamisel (ning juhul kui Sa oled praeguse salasõna unustanud ning tahad uut).
  • E-posti kasutatakse ka juhul, kui on lehekülje (Homöopaatia.ee) temaatilisi teateid.

Kõiki Sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna seda teavet ei avalikustata ühelegi kolmanda osapoole inimesele välja arvatud vaid volitatud ametlikele institutsioonidele (näiteks Eesti Politsei, kohus) ja volitatud korras, ei kanna veebilehe omanik vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.